Regulamin  • Karnety
Karnety

Regulamin karnetów

§ 1

KARNET – karta imienna posiadająca niepowtarzany numer identyfikacyjny do wykorzystania na usługi świadczone w OKTAMED CLINIC.

§ 2

Postanowienia ogólne:

– Karnet wystawiony jest na okaziciela, na określoną usługę, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://oktamed.com.pl/.
– Karnet jest imienny, Oktamed Clinic wyraża zgodę na transfer Karnetu na inną pacjentkę/pacjenta  – wystarczy poinformować pracownika rejestracji medycznej .
– Karnet nie może być zamieniony na ekwiwalent pieniężny oraz nie podlega zwrotowi w całości ani w niewykorzystanej części.
– Przy realizacji Karnetu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość Karnetu.
– Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Karnetu a ostateczną kwotą rozliczenia gotówką albo kartą płatniczą .

§ 3

Termin ważności Karnetu:

– Karnet jest ważny przez 12 miesięcy – do dnia wskazanego w jego treści.
– Data ważności Karnetu nie ulega przedłużeniu.
– Karnet nie łączy się z promocjami i rabatami.
– OKTAMED CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony po jego przekazaniu nabywcy albo utracił swoje cechy charakterystyczne.

§ 4

Zasady korzystania z Karnetu:

– Karnet można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści Karnetu. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty celem realizacji Karnetu osobiście lub telefonicznie.
– Karnet należy okazać w rejestracji OKTAMED CLINIC przed rozpoczęciem wizyty.
– OKTAMED CLINIC ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu gdy: użytkownik nie posiada przy sobie Karnetu, upłynął termin ważności Karnetu lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi.

  • Usługi rehabilitacyjne
Usługi rehabilitacyjne

Regulamin usług rehabilitacyjnych

§ 1

Informacje ogólne

– Podmiotem wykonujący usługi medyczne jest OKTAN MICHAŁ DUŁAK; Sarnowy 15, 83-423 Wielki Klincz; NIP: 5911558896.
– Każda osoba korzystająca z usług medycznych w Oktamed Clinic ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
– Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Oktamed Clinic, zapisała się za pomocą  linii telefonicznej lub przez witryny internetowe, zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego przepisów.
– Usługi rehabilitacyjne obejmują fizjoterapię i fizykoterapię, prowadzoną przez fizjoterapeutów w Oktamed Clinic.

§ 2

Przepisy porządkowe

– Osoby niepełnosprawne i dzieci zobowiązane są do przebywania na terenie Oktamed Clinic wraz z opiekunem bądź rodzicem.
– Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Oktamed Clinic, klinika nie odpowiada.
– Zabrania się wykonywania filmów i zdjęć bez zgody personelu.
– Osoby celowo niszczące wyposażenie Oktamed Clinic ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

§ 3

Realizacja wizyt 

– Wizyty realizowane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
– W przypadku nieobecności pacjenta na wizycie oraz nie odwołania jej przynajmniej 12 godzin przed jej rozpoczęciem, pacjent zobowiązuje się pokryć 50% kosztu wizyty. W przypadku wykupionego pakietu zabiegów, wizyta zostaje uznana za odbytą.
– Wizyty pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.
– Zaświadczenia dotyczące wykonywanych zabiegów wydawane są na prośbę pacjenta.

§ 4

Zgoda na leczenie

– Pacjent umawiając się na wizytę z zakresu usług rehabilitacyjnych zgadza się na udzielenie świadczeń medycznych.
– Pacjent przyjmuje do wiadomości, że osobą prowadzącą rehabilitację jest fizjoterapeuta.
– Każda procedura medyczna musi być poprzedzona wizytą konsultacyjną.

§ 5

Płatności

– Odpłatność za usługi realizowane są w formie gotówkowej lub  bezgotówkowej (płatność kartą płatniczą, BLIK, przelew bankowy)
– Na wniosek pacjenta obsługa Oktamed Clinic wystawi fakturę płatnikowi.
– Rozliczenie następuje według cennika dostępnego na stronie https://oktamed.com.pl/.

  • Zadatek na usługi medyczne
Zadatek na usługi medyczne

Regulamin zadatku

§ 1

Oktamed Clinic zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na nieodpowiedzialne podejście pacjentów do dokonywania rezerwacji i niestawiania się na wizyty w ustalonym wcześniej terminie, co uniemożliwia korzystanie z usług innym pacjentom.

§ 2

Zadatek w wysokości 100 zł brutto jest pobierany od każdego pacjenta, który chce umówić się na wizytę w poradni dietetycznej Oktamed Clinic. Zadatek jest pobierany na poczet rezerwowanej wizyty i po jej wykonaniu zostanie odjęty od całej kwoty usługi. W przypadku nieodwołania wizyty, zmiany terminu wizyty minimum 24h ( 1 dzień ) przed zaplanowaną usługą, nie pojawieniem się na wizycie – zadatek przepada i jest bezzwrotny.

§ 3

Zadatek można wpłacić:
– W klinice medycznej Oktamed Clinic zlokalizowanej w 83-332 Borowo, ul. Długa 2, w godzinach pracy kliniki ( 8:00 – 20:00 ), w formie gotówki lub kartą płatniczą. Pacjent wówczas otrzymuje potwierdzenie wpłaty zadatku.
– Poprzez link otrzymany od Oktamed Clinic  za pośrednictwem wiadomości SMS. Płatności na stronie lub poprzez wygenerowany link obsługiwane są przez firmę Przelewy24. Pacjent ma możliwość płatności poprzez Blik lub szybki przelew. Automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie zapłaty na podany adres email.
– Przelewem bankowym na wskazane poniżej dane rachunku bankowego, gdzie potwierdzeniem zapłaty jest potwierdzenie przelewu:
Numer konta: 20 1020 1811 0000 0102 0322 8517
Odbiorca: „OKTAN” Michał Dułak
Kwota zadatku: 100,00 ZŁ
Tytuł przelewu:  ZADATEK; imię i nazwisko osoby, która wykorzysta zadatek; data oraz nazwa usługi

§ 4

Pacjent ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności lub wszelkich zmianach pracownika rejestracji medycznej Oktamed Clinic telefonicznie lub w wiadomości SMS pod numerem telefonu 730 741 743.

§ 5

Oktamed Clinic informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną pacjentkę/pacjenta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować pracownika rejestracji medycznej nie później niż 24h (1 dzień) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę ( rodzina, znajomi itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

§ 6

Zadatek jest potwierdzeniem rezerwacji usługi.Rejestracja


+ 48 730 741 743
kontakt@oktamed.pl

Poniedziałek – piątek
Od 7:00-20:00
Sobota: nieczynneZnajdź nasOKTAMED CLINIC
ul. Długa 2
Borowo 83-322
woj. pomorskie
NIP: 5911558896
REGON: 220457114

54º 19′ 14.38″ N 18º 17′ 51.594″ E


Skubskrybcja


Chcesz być z nami na bieżąco? Aktualne promocję  lub okresowe wydarzenia? Nie przegap okazji i zapisz się do newslettera    Copyright by Oktamed Clinic 2021. All rights reserved.